ใบกำกับภาษี

สินค้ากิตติคุณราคารวมภาษีทุกรายการลูกค้าสามารถเปิดใบกำกับภาษีภายใน7วันจากวันที่ซื้อสินค้าโดยยื่นรายละเอียดดังนี้:

หมายเหตุ : การแก้ไขเอกสารสามารถทำใด้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น

เปลี่ยน/คืนสินค้า

หากลูกค้าประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า สามารถทำได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันซื้อ สินค้าทุกชิ้นจะต้องมีใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน และตรงต่อนโยบายของทางร้าน

การรับประกันสินค้า

สินค้าแต่ละชิ้นมีเงื่อนไขการรับประกันแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับโรงงานและผู้ผลิตของสินค้านั้นๆ ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

สั่งสินค้าพิเศษ

ลูกค้าสามารถสั่งสินค้าพิเศษจาก
แคตตาล้อคสินค้าผู้ผลิตโดยการสั่งผ่าน
ฝ่ายขายของเราโดยตรงผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือไลน์แชท

การจัดส่งสินค้า

ร้านค้าจะทำการจัดส่งสินค้าภายใน
2-4 วันหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ